ស្អា​តខ្លាំងណាស់​! សម្រស់ នាង ប្រាក់​គ​ន្ធា កាល​ចូល​ប្រឡង​ចម្រៀង​ដំបូង និង​ក្រោយ​ល្បី ផ្លាស់ប្ដូរ​ស្ទើរតែ​៣៦០​ដឺ​ក្រេ​តែម្ដង​ – CEN