ក្រុមបាតុករ​ប្រឆាំង​រដ្ឋាភិបាល​បាន​ប្រមូល​ផ្តុំគ្នា​នៅ​កណ្តាល​ទីក្រុង​បាងកក​បន្ទាប់ពី​ប៉ូលីស​បាន​បំបែក​ប្រតិបត្តិការ​ – CEN