ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​រុស្ស៊ី សន្យា​ជំរុញ​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិ​នយោបាយ​សេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម​ជាមួយ​កម្ពុជា​ – CEN