ក្រុមហ៊ុន​ឆ្នោត​មហា​សំណាង​តេ​ប៉ូ​ខេត្តតាកែវ ផ្តល់​អង្ករ​២​តោន ដល់​ខេត្តតាកែវ ចូលរួម​ជួយ​ដល់​ពលរដ្ឋ​រងគ្រោះ​ដោយសារ​ទឹកជំនន់ – CEN