​បរទេស​កុំ​ចង់​ខ្លាំង​ជាមួយ​ខ្មែរ​ទៅ​មិន​រួច​ទេ​! ទឹក​លិច​ដល់​ច្រមុះ​ប៉ុណ្ណឹង​ហើយ តែ​អា​សង្ហារ​អាច​បើក​កាត់​យ៉ាង​រំភើយ ចេះ​រក​នឹកឃើញ​… (​វីដេអូ​) – CEN