សម្ដេច​ពិជ័យ​សេនា អំពាវនាវ​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ ត្រូវមាន​ការប្រុងប្រយ័ត្ន​ពេល​ទឹក​ជន់​លិច​ខ្លាំង​អាចមាន​សត្វ​អាសិរ្ពិស​ផ្សេងៗ​ចូល​ផ្ទះ និង​ការពារ​ក្មេង​តូចៗ​កុំឱ្យ​លេង​ទឹក(វីដេអូ) – CEN