ព្រះករុណា ជា​អ​ម្ចាស់ជីវិតលើត្បូង រំជួល​ហឫទ័យ​ជាខ្លាំង ដោយ​ទទួលបាន​ដំណឹង​អំពី បងប្អូន កូនចៅ នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ និង​ខេត្ត​មួយចំនួន ត្រូវ​ទទួលរង​គ្រោះ​ដែល​បង្កដោយ​ជំនន់​ទឹកភ្លៀង – CEN