ប្រជាជន​ទូទៅ​និង​សិល្បក​កម្ពុជា ចេញមុខ​រិះគន់​ប៉ុ​ស្ត​លេខ​៣​ថៃ យក​រូប​ប្រាសាទ​អង្គរ​ដាក់​លើ​រឿង​របស់ខ្លួន​ – CEN