ធ្លាក់​យន្តហោះ​នៅ​រុស្សី ស្លាប់​មនុស្ស ៧១​នាក់​ (Video inside) – CEN