ល្អ​ណាស់​! ទេព បូ​ព្រឹក្ស និង G-DEVITH បានរៀបចំ​នូវ​គ្រឿងឧបភោគ​បរិភោគ និង​ថវិកា​ឧបត្ថម្ភ​ក៏​មិនធម្មតា ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ​រងគ្រោះ ដោយ​ជំនន់​ទឹកភ្លៀង – CEN