ទៀតហើយ​! ប្រពន្ធ​តាម​ទាន់​ប្តី​ដឹក​ស្រី​ចេញពីផ្ទះ​សំណាក់ តាម​កាក់​ដល់​រង្វង់​មូល​ព្រែក​ជ្រៃ មានអី​វាយ​គ្នា​ឡើង​ផ្អើល (​វីដេអូ​) – CEN