កូរ៉េខាងជើង​កាន់តែ​ធ្ងន់​ក​មែនទែន​ហើយ ដោយ​សភាព​អឺរ៉ុប​ហាម​មិន​ឲ្យ​លក់​ប្រេង​ទៅ​ប្រទេស​នេះ​ – CEN