សត្វ​ក្រពើ​មួយ​ក្បាល ដែល​បាន​រួច​ចេញពី​កសិដ្ឋាន ត្រូវ​អាជ្ញាធរ​ចាប់បាន​ហើយ – CEN