កម្រង​រូបភាព​សត្វ​ស្លាប​នៅ​កម្ពុជា​ជាច្រើន​ប្រភេទ បានដាក់​តាំង​បង្ហាញ​នៅតាម​បណ្តោយ​សួនច្បារ​មាត់​ស្ទឹង នៃ​ទី​រួម​ខេត្តសៀមរាប ក្នុង​កម្មវិធី ពិព័រណ៍​សត្វ​ស្លាប​កម្ពុជា – CEN