ឪពុក ប្រើ​ខ្សែភ្លើង​វាយ​កូន​២​នាក់ ត្រូវ​នគរបាល​ចាប់ខ្លួនបាន​ហើយ​ – CEN