មានរឿង​ទៀតហើយ​! សុខៗ បុរស​ម្នាក់​បង្ហោះ​សារ​ជេរ​នាយ ពាក់​មី សុទ្ធតែ​ថា «​អា​ពាក់​មី ល្ងង់​ប្រឹង​ធ្វើ​ចេះ​» ស្រាប់តែ ពាក់​មី ដាក់​ទៅវិញ​ទាំង​ហួសចិត្ត​ថា​… – CEN