គណៈ​ពង្រឹង​ស្រុក​កំពង់ត្របែក មូលមតិ​ផ្ដួចផ្ដើម​ធ្វើ​កឋិន​សាមគ្គី ដង្ហែរ​ទៅកាន់​វត្ត​បុរី​សាគរ ស្រុក​កំពង់ត្របែក​(វីដេអូ) – CEN