ស្លាប់​៤​នាក់ ក្នុង​ហេតុការណ៍​ឆេះ​ហាង​កុំព្យូទ័រ អេស ធី ស៊ី កុំព្យូទ័រ នៅ​ម្ដុំ​ផ្សារ​តូច – CEN