​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងសុខាភិបាល ចុះ​ពិនិត្យមើល​ស្ថានភាព នៃ​ការការពារ​សុខភាព​ពលរដ្ឋ​ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ក្នុងពេល​ជួប​គ្រោះទឹកជំនន់ – CEN