​យុវជន​២​នាក់​ដែល​បង្ហោះ​ម៉ូតូ​នៅ​ទីសាធារណៈ និង​ជា​មុខសញ្ញា​ឆក់ ត្រូវបាន​បញ្ជូន​សំណុំរឿង​ទៅ​សាលាដំបូង​រាជធានី​ភ្នំពេញ – CEN