​សូម​បងប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែល​ស្ថិតនៅ ភូមិ​អូរឫស្សី សង្កាត់​សំរោង ក្រុង​សំរោង បង្កើន​ការប្រុងប្រយ័ត្ន ខណៈពេល​ទឹក​កំពុង​ហក់​ឡើង​ខ្លាំង​ជា​គំហុក​ – CEN