នគរបាល ជា​ផ្នែក​មួយ​យ៉ាងសំខាន់​ក្នុង​ការបង្ការ​ទប់ស្កាត់ និង​បង្ក្រាប​បទល្មើស ជាពិសេស​បទល្មើស​បំពារបំពាន​លើ​ស្ត្រី និង​កុមារ​ – CEN