អាមេរិចបញ្ជាក់ថា គ្មានការបាក់បែកជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងទេ ជុំវិញបញ្ហាកូរ៉េខាងជើង – CEN