បុរស​ម្នាក់​ខ្មាស​គេ​ពេញ​ហាង ខណៈ​មិត្ត​ស្រីខូច​ចាប់​សម្រាត​ខោ ព្រោះតែ​គាត់​ធ្វើ​ឲ្យ​នាង​ខកបំណង​នឹង​រឿង​មួយ​នេះ​! (​មាន​វីដេអូ​) – CEN