ក្រសួងមហាផ្ទៃ ពិនិត្យ និង​ពិភាក្សា​លើ​សេចក្តីព្រាង​នៃ​កិច្ចព្រមព្រៀង​ស្តីពី​ច្រកទ្វា​ព្រំដែន និង​ការគ្រប់គ្រង​ច្រកទ្វារព្រំដែន​គោក​រវាង​កម្ពុជា​-​វៀតណាម​ – CEN