សៀវភៅ​ម​គ្គុ​ទេ្ទ​សក៍​វិនិយោគ​ខេត្តសៀមរាប ឧ​ត្ត​រ​មានជ័យ នឹង​បង្ហាញ​ពី​សក្តានុពល ដើម្បី​ឲ្យ​អ្នកវិនិយោគ​បោះទុន​វិនិយោគ​ថ្មីៗ​បន្ថែមទៀត​ – CEN