ធនាគារជាតិ ប្រកាស​ដាក់ឱ្យ​ដេញថ្លៃ​ប្រាក់​ដុល្លារ​អាមេរិក ចំនួន​៥០​លាន​ដុល្លារ​ក្នុង​សប្តាហ៍​នេះ ដើម្បី​រក្សា​ស្ថិរភាព​អត្រា​ប្តូរ​ប្រាក់រៀល នៅលើ​ទីផ្សារ – CEN