​មានកំណើត​ណាស់​! ទំពាំង​ស្អុយ​មួយ​ហ្វូង​ដេញ​វាយ​គ្នា​ឡើង​ប្រសាច​ពេញ​ផ្លូវ ពេល​ហែរ​កឋិន​នៅ​ស្រុក​សូទ្រនិគម ខេត្តសៀមរាប លទ្ធផល​គឺថា​… (​វីដេអូ​) – CEN