បងប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​កំពុង​រស់នៅ​តំបន់​ទឹកជំនន់​ត្រូវ ប្រុងប្រយ័ត្ន​ខ្ពស់​ពី​គ្រោះថ្នាក់​ដោយសារ​មីន និង​គ្រាប់​យុ​ទ្ឋ​ភ័​ណ្ឌ​មិនទាន់​ – CEN