​ប្រទេស​ថៃ​៖ ភ្ញៀវទេសចរ​ត្រឡប់មកវិញ បន្ទាប់ពី​អាក់ខាន​ចំនួន ៧​ខែ​ – CEN