រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ ទទួលបាន​ការឧបត្ថម្ភ​អង្ករ​ចំនួន ៥០​តោន​ពី​សប្បុរសជន ដើម្បី​ចែកជូន​ពលរដ្ឋ​រងគ្រោះ​ដោយ​ទឹកជំនន់​ – CEN