មិត្ត​ហ្វូ​ន អ៊ី​-​ម៉ាន់​នី និង​ព្រូ​ដិ​នស​ល​កម្ពុជា ចុះ​កិច្ចព្រមព្រៀង​សហប្រតិបត្តិការ​រយៈពេល​វែង ដើម្បី​ផ្ដល់​សេវា​ទូរគមនាគមន៍ ធានារ៉ាប់រង​អាយុជីវិត និង​គណនី​តាម​ទូរស័ព្ទ​ចល័ត – CEN