ជនជាតិ​ចិន​ជាង​៣០​នាក់​នាំគ្នា​ធ្វើ​កូដកម្ម​តវ៉ា ព្រោះ​ថៅកែ​អត់បើ​កលុយ​ឲ្យ ៣​ខែ , បុរស​ជនជាតិ​ចិន​ម្នាក់ ប្រុង​លោត​ពីលើ​អគារ​សម្លាប់ខ្លួន​ – CEN