ដឹង​ខុស​ចេះ​កែ​ជា​រឿង​ល្អ​! មាន សូ​នី​តា កែតម្រូវ​ខ្លួន​ភ្លាម ក្រោយ​រង​ការរិះគន់​ចំអក​ – CEN