ផ្ទុះ​ការចាប់អារម្មណ៍​ខ្លាំង​! យាយ​សួយ បង្គួ​យ​អន្ទង់​ចឹក តុបតែង​គ្រង​ឈុត​ទាំងនេះ​លើក​ទី​១ ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នកគាំទ្រ​លាន់មាត់​ថា​… – CEN