កម្ពុជា​-​អាមេរិក ចុះហត្ថលេខា​លើ​អនុស្សារណ​:​យោគយល់​គ្នា​តាម​ប្រព័ន្ធ​Online ស្តីពី​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ព​ន្លឿ​ន​ការផ្តល់​ប្រកាសនីយបត្រ​តក្កកម្ម – CEN