ឯកឧត្តម ឃួ​ង ស្រង ថ្លែង​កោតសរសើរ​ដល់​កងក​ម្លាំ​ង​អន្តរាគមន៍ មកពី​គ្រប់ភាគី​ពាក់ព័ន្ធ និង​សប្បុរសជន ដែល​បាន​ចូលរួម​ជួយ​ជនរងគ្រោះ​ដោយ​ទឹកជំនន់ និង​បញ្ហា​សំរាម ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ – CEN