រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម ជំ​រុញឱ្យ​វិនិយោគិន​ជប៉ុន មក​បើក​អាជីវកម្ម ឬ​រោងចក្រ​កែច្នៃ​ផ្សេងៗ​នៅ​កម្ពុជា​ – CEN