ជប៉ុន​ផ្តល់​ថវិកា​ចំនួន​២៥​ប៊ី​លាន​យ៉េន​(​ប្រមាណ​២៣៤,៦​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក​) ​ដល់​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា សម្រាប់​គាំទ្រ​ដល់​ការឆ្លើយតប​បន្ទាន់​ទៅនឹង​វិបត្តិ​កូ​វីដ​-១៩ – CEN