ឌី សូ​នី​តា មាន​ផ្ទៃពោះ​គ្រប់​ខែ​បាត់​មហាជន​ស្រឡាំងកាំង ព្រោះ​មិនទាន់​រៀបការ ខណៈ​សា​ម៉ី​ខ្លួន​ចេញមក​សុំទោស​ចំពោះ​កំហុសឆ្គង និង​លើក​ហេតុផល​ថា​… – CEN