ករណី​ប៉ុនប៉ង​មនុស្សឃាត ក្រុម​ជនល្មើស ប្រើ​អាវុធខ្លី​បាញ់រះ​បណ្តាល​ឲ្យ​មនុស្ស​២​នាក់​រងរបួស បង្កឡើង​ដោយ​ជនជាតិ​ចិន​បាញ់​ទៅលើ​ជនរងគ្រោះ​ជា​ជន​ជាតិចិន​ដូចគ្នា – CEN