នៅ​ឆ្នាំ​២០២១​ ​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា ​គ្រោង​ចំណាយ​ថវិកា​១២៦​ប៊ី​លានរៀល សម្រាប់​ប្រើប្រាស់ ៣​គម្រោង – CEN