​ព្រូ​ដិ​នស​ល​កម្ពុជា ប្រគល់​រង្វាន់ រថយន្ត ម៉ូតូ និង​រង្វាន់​ធំ​ជាច្រើន​ផ្សេងទៀត​ដល់​អ្នកឈ្នះ​រង្វាន់ ក្នុង​កម្មវិធី​ចាប់​រង្វាន់​ឱកាស​ភ្ជុំបិណ្ឌ​របស់ខ្លួន​ – CEN