មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់​ក្រសួង​សាធារណការ អំពាវនាវ​ឱ្យ​យើងទាំងអស់គ្នា ចូលរួម​គោរព​និង​អនុវត្ត​ច្បាប់​ស្តីពី​ចរាចរណ៍​ផ្លូវគោក ឱ្យបាន​គ្រប់ៗ​គ្នា – CEN