ថ្ងៃនេះ រក​ឃេី​ញ​ករណី​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩​ថ្មី ១​នាក់ និង មាន​ជា​សះ​ស្បេី​យ​ចំនួន ៣​នាក់ – CEN