កុលាលភាជន៍​ដែល​បាន​ពី​ការស្តារ​ប្រឡាយ​នៅ​បរិវេណ​ប្រាសាទព្រះខ័ន ត្រូវបាន​យកមក​រក្សាទុក​ដើម្បី​ជួសជុល​ – CEN