រាជរដ្ឋាភិបាល គ្រោង​កាត់​សង្កាត់​ចំនួន​៤ និង​ភូមិ​ចំនួន​៥ ពី​ក្រុង​តាខ្មៅ ខេត្តកណ្តាល យកមកឲ្យស្ថិតក្រោយការគ្រប់គ្រងរបស់​ខណ្ឌដង្កោ រាជធានី​ភ្នំពេញ​ – CEN