លើកទីមួយ អ្នកឧកញ៉ា គិត ម៉េង បង្ហាញ​អារម្មណ៍​ពិត​លើ​បណ្តាញ​សង្គម​ – CEN