ពល​ការិនី​ម្នា​ក់នៅ​ប្រទេស​ចិន​ដែល​បាន​ស្នើសុំ​ជំនួយ សម្តេចនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ដើម្បី​បាន​ត្រឡប់មក​កម្ពុជា​វិញ​នោះ ឥឡូវ​បាន​វិលត្រឡប់​មកដល់​កម្ពុជា​វិញ​ហើយ​ – CEN