ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន​៖ «​នៅពេល​យើង​ក្រ យើង​ប្រឹង​ឱ្យមាន ហើយ​នៅពេលដែល​យើង​មាន យើង​ត្រូវ​ប្រឹង​ជួយ​អ្នកក្រ​» – CEN